Letter of Solidarity to the Diren Gezi Parkı Movement in Turkey

To the striking teachers and workers, the marginalized people, the brave students, and everyone else in the streets: We send our greetings and solidarity. As students and workers at what was once a free and public university, we stand behind your fight for public space and radical democracy. We stand against attempts to privatize the people’s space and to crush dissent with prisons and police forces that are funded better than schools. We support you in your demand for a government accountable to all of its citizens, rather than a democracy in name.

At the moment you are facing an unprecedented level of opposition in Ankara, Gazi, Antakya, and Adana, yet you have stayed strong and even forced the police to retreat from your space. Your bravery and achievements inspire us to fight for our public spaces and our rights as you have. We stand with you in your immediate demands and your ongoing struggle.

Members of the Student-Workers’ Union at University of California
June 6th, 2013
Updated June 9th

Türkiye’de Direnen Gezi Parkı Hareketiyle Dayanışma Mektubu

Grev yapan öğretmenlere ve işçilere, otekileştirilmiş halka, cesur öğrencilere, ve sokaklardaki herkese: Selamlarımızı ve dayanışmamızı gönderiyoruz. Bir zamanlar parasız ve özgür olan bir devlet üniversitesi öğrencileri ve işçileri olarak, sizin kamusal alanlar ve radikal demokrasi için mücadelenizinin arkasındayız. Halkın yaşam alanlarını özelleştirmesinin ve okullardan daha çok kaynak ayrılan cezaevleriyle ve polisle muhalefeti ezme girişimlerinin karşısındayız. Sadece ismen ve biçimsel bir demokrasi yerine bütün vatandaşların hesap sorabildiği bir hükümet için taleplerinizi destekliyoruz.

Şuanda Ankara’da, Gazi’de, Antakya’da ve Adana’da benzeri görülmemiş bir baskı görüyorsunuz, lakin dik durdunuz ve polisi mücadele alanlarından geri itmeyi de başardıniz. Cesaretiniz ve kazanımlarınız bizde kendi kamu alanlarımıza ve haklarımıza sahip çıkma azmi uyandırıyor. Meşru ve hemen karşılanması gereken taleplerinizin ve devam eden mücadelenizin yanınızdayız.

Kaliforniya Üniversitesi’ndeki Öğrenci-İşçi Sendikası Üyeleri
6 Haziran 2013
9 Haziran’da güncelleştirilmişSearch